Znajomość dziejów rodu wymagana jest do rozwinięcia poczucia naszej tożsamości. To na informacjach o przodkach tworzona jest świadomość własnego Ja. Większości z nas całkowicie wystarczy wiedza o przodkach , która przekazywana jest przez rodziców i dziadków. Ale nie brakuje jednak i takich, dla których to nie wystarczy. W ich przypadku utworzenie drzewa genealogicznego jest doskonałym rozwiązaniem.

Drzewa genealogiczne, czyli ciężka praca , która wymaga wytrwałości

Opracowanie drzewa genealogicznego rodziny – zwłaszcza takiego , które sięga kilka pokoleń wstecz – bez wątpienia nie jest proste. Odnajdywanie dat czy miejsc przyjścia na świat oraz śmierci kolejnych krewnych wymaga naprawdę ogromnego nakładu pracy. Informacje zbierać można w trudno dostępnych archiwach miejskich lub kartotekach parafialnych. Najczęściej można przeglądać je bez żadnych opłat. Są jednak i takie miejsca, w których trzeba wnieść stosowną opłatę. Koszt przygotowania drzewa genealogicznego zależny jest od ilości pokoleń, które zamierza się w nim ująć. Warto pamiętać, że ilość wydatków może też wzrosnąć wraz z koniecznością dojazdu do następnych parafii lub urzędów miejskich znajdujących się na terenie całego kraju. Rzadko wszak rodzina od od wieków zamieszkuje w tym samym mieście.

Drzewa genealogiczne – z jakiego powodu powinno się je opracować?

Na wstępie stwierdziliśmy, że wiedza dotycząca swoich przodków jest wymagana do zbudowania poczucia swojej tożsamości. Pozwala pełniej stać się elementem małej wspólnoty, którą tworzą najbliżsi. Sprawia to jednocześnie, iż przestajemy czuć się samotni we współczesnym świecie. To dlatego obecnie coraz więcej Polaków podejmuje decyzję o zleceniu opracowania drzewa genealogicznego.