Wszystko o windykacji faktur.

Jest mnóstwo przeróżnych przyczyn, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za zrealizowane zlecenie. Problem z przeterminowanymi należnościami mają nie tylko właściciele firm, którzy świadczą usługi dla biznesu, ale i firmy z profilem działalności ukierunkowanym na odbiorców indywidualnych.

Windykacja – czynności, mające na celu wyegzekwowanie spłaty zaległości

Wierzyciel jest uprawniony do dochodzenia niespłaconych należności poprzez windykację. Choć termin ten większości ludzi źle się kojarzy, a w rzeczywistości oznacza to proces w ramach którego podejmuje się wobec dłużnika szereg czynności dopuszczone w aktualnych przepisach prawa. Czynności te mają na celu wyegzekwowanie spłaty zaległości. To tzw. windykacja polubowna, czyli regularne monitowanie dłużnika i ponawianie prośby o wniesienie opłaty. Kiedy taka forma windykacji nie zadziała, dalszą opcją jest windykacja sądowa. Jeżeli firma obsługuje kilkudziesięciu czy nawet kilkuset klientów i każdego miesiąca wypisuje taką samą ilość faktur oraz paragonów, niebezpieczeństwo, iż jakiś procent opłat nie będzie wniesiony w ustalonym terminie na ogół się zwiększa. W organizacji całej procedury księgowania przelewów pomaga polska aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która ma także opcję prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – przypomnienie o terminie opłat z aplikacji

Aplikacja Flobo nie tylko kontroluje, czy na konto bankowe wpłynął przelew od klienta, ale w razie wykrycia jej braku w określonym czasie, rozpoczyna ona procedurę przypominania o obowiązku opłacenia faktury. Przedsiębiorca wykorzystujący tę aplikację może ustawić indywidualne harmonogramy czynności wszczynanych wobec nie płacących kontrahentów, definiując m.in. odstęp czasu między poszczególnymi wiadomościami z upomnieniem. Przypomnienie o zbliżającym się terminie płatności za fakturę emitowana jest z aplikacji również przed jego upływem do tych klientów, którzy w ciągu poprzedniego kwartału dwukrotnie spóźnili się z wykonaniem przelewu lub którzy nie dokonali przelewu w terminie w ostatnim miesiącu. Jeżeli notyfikacje nie przyniosą efektów, dalszymi stadiami automatycznej windykacji należności prowadzonymi przez aplikację Flobo jest przesłanie noty księgowej w wysokości 40 euro, a potem zgłoszenie informacji o zadłużeniu do BIG. Wreszcie, gdy wypunktowane wyżej kroki będą nieskuteczne, Flobo prześle sprawę do e-sądu.

Korzystanie z aplikacji do automatycznej obsługi należności i windykacji oszczędza czas poświęcany na monitorowanie przychodzących przelewów, a po kilku miesiącach przynosi też ogromną poprawę terminowości u płatników.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]