Jeśli potrzebujesz skorzystać z bezpłatnego generatora not księgowych 40 euro, koniecznie sprawdź flobo.io/generator-not/.

Osoby prowadzące własną firmę wcześniej czy później zawsze napotykają kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za wystawione ich faktury w terminie. Jeszcze dziesięć lat temu stanowiło to duży problem dla biznesmenów. Na szczęście począwszy od 2013 roku w przypadku wyniknięcia opóźnień w opłacaniu należności prawo polskie umożliwia wystawianie spóźnionym kontrahentom not księgowych w kwocie 40 euro.

Kiedy można wystawić notę księgową na 40 euro, a kiedy na 70 oraz 100 euro

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel ma prawo dopominać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota tej kompensaty zależna jest od wysokości zaległego świadczenia pieniężnego. W sytuacji, gdy należności są mniejsze niż 5 tys. zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy zadłużeniu wyższym niż ta kwota, jednakże nie przekraczającym 50 tys. zł, wierzyciel od 2020 roku jest z kolei uprawniony do wystawienia notę na 70 euro, a jeśli wartość świadczenia pieniężnego przewyższa 50 tys. zł – notę na 100 euro. Co najważniejsze, taką notę można przekazać dłużnikowi niezwłocznie po wystąpieniu zwłoki w płatności, w dodatku bez wymogu uprzedniego przypomnienia o upłynięciu terminu. Warto jednak zastanowić się czy wysłanie kontrahentowi ekspresowo noty księgowej na 40 (bądź więcej) euro nie naruszy budowanych częstokroć przez długi okres czasu dobrych układów partnerskich. Przecież zwłoka we wniesienia należności może być kwestią przejściowych problemów z wypłacalnością czy zwyczajnego niedopatrzenia dłużnika, a nie jego zamierzonym zabiegiem. Z tego właśnie powodu, nota księgowa powinna być zaledwie jednym z kolejnych etapów procedury upominawczej.

Dowiedz się gdzie znaleźć generator not księgowych

W momencie, gdy wierzyciel po raz pierwszy podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, jak przepisowo należy przeliczyć jej wysokość na złotówki, skoro regulacje mówią o nocie w walucie euro. Odpowiedź na to pytanie zawarto w przytoczonym powyżej dokumencie – kwotę rekompensaty w złotówkach oblicza się na podstawie uśrednionego kursu euro ogłoszonego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym minął termin wniesienia opłaty za świadczenie pieniężne.

Przedsiębiorcom rekomendujemy wypróbowanie bezpłatnego generatora not księgowych udostępnionego nieodpłatnie przez Flobo – polskie narzędzie automatyzujące obsługę należności w firmach, które posiada także innowacyjny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]