Więcej informacji o metodzie kasowej uzyskasz tutaj.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą przeważnie rozliczają się z urzędem skarbowym metodą memoriałową, wedle której zobowiązanie zapłaty podatku od towarów i usług pojawia się w momencie wystawienia faktury. W takim przypadku fiskus nie docieka czy należność od kontrahenta wpłynęła na konto płatnika VAT. W metodzie kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług następuje nie prędzej niż po przelaniu płatności od kontrahenta.

Rozliczenie metodą kawową – sposób na utrzymanie płynności finansowej firmy

Brak pojawienia się na koncie należności w terminie nie jest rzadkością. Właściciele firm czasem znajdują się w położeniu, kiedy są zmuszeni co jakiś czas przypominać kontrahentowi o przelewie opłaty za zrealizowane usługi czy też dostarczone produkty. Gdy to zdarza się notorycznie, nawet bardzo dobrze działająca firma może liczyć się z utratą płynności finansowej, nie wnieść należnych podatków w ustawowym terminie i ostatecznie narazić się na wysokie grzywny nałożone przez urząd skarbowy. Na szczęście mali przedsiębiorcy, a więc przedsiębiorstwa których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym zamknął się łącznie z podatkiem w kwocie dwóch milionów euro, są uprawnieni do skorzystania z metody kasowej zawieszając tym samym termin rozliczenia podatku do czasu otrzymania od kontrahenta uzgodnionej zapłaty. Mając na uwadze przytoczony powyżej limit z metody kasowej może skorzystać zdecydowana większość polskich właścicieli firm, jednakże muszą oni pamiętać, iż stosowanie z tej drogi rozliczenia działa również w odwrotnym kierunku. Jeśli zatem sami mają trudność z dochowaniem terminów opłat, nie mogą odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej póki nie zapłacą stosownej należności. O chęci przejścia na metodę kasową należy powiadomić urząd skarbowy poprzez złożenie formularza VAT-R. Nieodzowne jest także przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym i odpowiednie oznaczanie każdej wydanej faktury adnotacją “metoda kasowa”.

Dlaczego księgowi nie polecają biznesom metody kasowej?

Rozliczenie podatku od towarów i usług metodą kasową jest w wielu przypadkach odradzana mniejszym przedsiębiorcom przez obsługujące je biura rachunkowe. Na ogół przyczyną tego jest po prostu problem z codziennym monitorowaniem otrzymywanych opłat związanych z działalnością. Metoda kasowa zmusza przecież do skrupulatnego ich śledzenia, żeby nie przeoczyć terminu uiszczenia podatku. W przypadku firm, które wystawiają miesięcznie kilkanaście faktur nie jest to utrudnienie. Lecz już przy kilkuset fakturach pilnowanie przelewów przychodzących na rachunek firmowy może zajmować nawet dwie-trzy godziny dziennie. Dla takich przedsiębiorstw najlepszym rozwiązaniem, które umożliwia zaoszczędzenie czasu oraz likwidację prawdopodobieństwa pomyłek przy księgowaniu, jest użycie aplikacji do automatycznej obsługi należności, jaką jest między innymi Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]