Jeśli potrzebujesz kontenerów hakowych, powinieneś odwiedzić ten adres.

Nie wszystkie odpady powinny być wyrzucane do koszy na surowce wtórne lub zmieszane. Dotyczy to najczęściej tych, które są generowane w czasie wszelkiego typu renowacji i prac budowlanych, jak również odrzutów industrialnych. Muszą one zostać odwiezione do wskazanego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie zostaną przetworzone zgodnie z przepisami o odpadach. W rozlicznych sytuacjach mogą jednak wyniknąć trudności związane z przechowywaniem oraz przewozem śmieci. Aby się przed nimi ustrzec, trzeba zaopatrzyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Kontenery na śmieci – na substancje ciekłe albo gruz

Najprostsze kontenery otwarte są dopasowane do gromadzenia oraz przewozu starych mebli, opakowań, gruzu i podobnych odpadów. Poza tym w użyciu są też kontenery uszczelniane, które świetnie zdają egzamin przy wywozie nieczystości ciekłych i półpłynnych (m.in. tych wytwarzanych w oczyszczalni ścieków). Uszczelniane spojenia są również wymagane w przypadku kontenerów na śmieci sypkie, jak wióry metalowe, granulaty czy trociny. Proces ich załadunku ułatwia zainstalowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najłatwiejsze do przewożenia są rzecz jasna kontenery rolkowe, zaopatrzone w system usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery na śmieci – dla firm budowlanych i ekip sprzątających

Odbiorcami usług producentów kontenerów stalowych są najróżniejsze podmioty. Pośród nich można znaleźć między innymi firmy sprzątające i parające się opróżnianiem piwnic i strychów, przedsiębiorstwa budowlane, a także wszelkiego typu zakłady wytwórcze. Na kupno kontenerów na odpady decydują się firmy świadczące usługi wywozu odpadów wielkogabarytowych oraz gruzu. Odnajmują je one swoim klientom, a po wypełnieniu transportują do miejsca legalnego ich przechowywania lub recyklingu.

Siedziba firmy:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]