Ochrona osób i mienia Kraków - dowiedz się więcej o tej usłudze.

Sposobów zabezpieczania mienia oraz osób jest bardzo dużo. Wśród nich znajduje się zatrudnienie agencji ochrony osób i mienia. Z pomocy tego rodzaju agencji zdecydowanie najczęściej decydują się korzystać urzędy oraz właściciele przedsiębiorstw. Coraz więcej jest również osób prywatnych, które z pomocą profesjonalistów chcą chronić swój dom.

Ochrona osób i mienia: dlaczego warto korzystać z usług agencji?

Do najczęstszych zdarzeń losowych, które mogą się przydarzyć właścicielowi firmy podczas jego nieobecności jest włamanie. Do zdarzenia tego może dojść nie tylko w firmie, ale również w urzędzie. Rzecz jasna pracę potencjalnym włamywaczom można znacznie utrudnić, stawiając na antywłamaniowe okna i drzwi. Można też zakupić instalację alarmową. Wszystkie wymienione zabezpieczenia znacząco utrudnią przestępcom wejście do budynku. Bezpieczeństwo urzędów i firm, ale także klientom oraz zatrudnionym w nich pracownikom, można zagwarantować, korzystając z usług oferowanych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji możemy powierzyć najróżniejsze obowiązki. Mogą oni objąć chroniony obszar dwudziestoczterogodzinnym monitoringiem, mogą również patrolować teren czy prowadzić ewidencję niepokojących zdarzeń, które zaobserwowano w budynku.

Ochrona osób i mienia – zalety dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, w którego firmie zatrudnionych jest więcej niż 25 pracowników zobowiązany jest każdego miesiąca odprowadzać obowiązkowe składki na PFRON. Agencja ochrony, która zatrudnia osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, może natomiast otrzymać status Zakładu Pracy Chronionej. Przedsiębiorstwa, które postawią na nadzór znajdujących się w ich posiadaniu obiektów przez taką właśnie agencję, mogą skorzystać z ulg na składki na PFRON. Ulga ta może wynieść nawet 65 procent. Oznacza to, że w skali roku na obniżeniu składek wpłacanych na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych można zaoszczędzić bardzo wysokie kwoty.

Siedziba firmy:
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]