Kliknij w to miejsce po więcej szczegółów o cenniku tłumaczeń z języka ukraińskiego.

Wraz z otwarciem się naszego kraju na firmy z większości krajów świata zwiększyło się zapotrzebowanie na usługę przekładu. Każdego dnia polskie biura tłumaczeń sporządzają tysiące zwykłych i uwierzytelnionych translacji na bardziej lub mniej znane języki, zarówno na zlecenie klientów biznesowych, jak i klientów indywidualnych.

Pomimo, że online bez trudu można znaleźć darmowe narzędzia do translacji, długo jeszcze nie wyręczą one doświadczonych tłumaczy, bo skorzystanie z ich usługi jest nierzadko koniecznością, np. jeżeli potrzebujemy poświadczonego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich sytuacjach staramy się wstępnie obliczyć cenę tłumaczenia. Od czego zatem zależna jest cena przekładu?

Czas wykonania, język, rodzaj przekładu – to kształtuje końcową cenę usługi

Końcową cenę tłumaczenia dokumentu determinują następujące elementy:
1. Język, na który lub z którego planujemy przetłumaczyć tekst. Przekład z powszechniejszych języków romańskich (hiszpański, włoski) albo germańskich (niderlandzki, angielski) będzie zasadniczo tańszy niż translacja z rzadziej znanych przez tłumaczy języków słowiańskich (np. ukraińskiego, białoruskiego, rosyjskiego) bądź wschodnioazjatyckich (chińskiego, wietnamskiego).
2. Kierunek tłumaczenia. Tłumaczenie z innego języka na język polski jest zwyczajowo o wiele tańsze aniżeli przekład w drugą stroną.
3. Czas zrealizowania przekładu. Jak przy każdej usłudze, gdy potrzebujemy czegoś “ekspresowo” musimy szykować się na wyższe ceny.
4. Poziom trudności tłumaczenia albo zagadnienia, których dotyczy dokument. Przekład dysertacji medycznych, kontraktów handlowych czy prac naukowych wyceniana jest wyżej, dlatego że tłumacz powinien dysponować nie tylko znajomością leksyki reprezentatywnej dla konkretnej specjalizacji, lecz także stosowną wiedzę, aby poprawnie rozumieć tłumaczony tekst i nie popełnić podczas translacji karygodnych pomyłek.

Dlaczego tłumaczenie poświadczone to większy koszt?

Należy podkreślić, że przekład wszelkiego typu dokumentów jak np. paszport lub dokumenty szkolne (dyplom ukończenia studiów, zaświadczenie ukończenia kursu), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Taki przekład określa się przysięgłym, gdyż tłumacz obligatoryjnie uwierzytelnia go stemplem ze swoim nazwiskiem i numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o danym tłumaczeniu zapisuje w indeksie, w którym nadaje mu niepowtarzalny numer oraz oznacza czy przekład powstał z oryginału, kopii lub odpisu. Tłumacze przysięgli zwykle określają stały cennik za przekład popularnych dokumentów i świadectw, natomiast w razie niezbędności realizacji tłumaczenia uwierzytelnionego innych dokumentów, cenę usługi oblicza się co do zasady od objętości tekstu końcowego (nie wyjściowego). W przekładzie zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, tymczasem w przekładzie przysięgłym – 1125 znaków.

Siedziba firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]