Tu sprawdzisz, jak zamówić badania operatorów Bielsko Biała.

Badania psychologiczne większości z nas kojarzą się z trwającą bardzo długo i niezwykle wnikliwą rozmową prowadzoną przez psychologa, który zamierza poznać nasze relacje z matką. Tymczasem okazuje się, że badania te znajdują także zastosowanie chociażby w czasie określania zdolności do pracy osób, które chciałyby wykonywać zawód operatora dźwigu lub innego rodzaju maszyny budowlanej.

Badania operatorów: czy jest się czego bać?

Badania psychologiczne osób obsługujących maszyny budowlane nie różnią się istotnie od tych, jakie zobowiązani są przejść kierowcy zawodowi. W związku z tym obejmują rozbudowany wywiad zbierany przez psychologa, testy temperamentalne oraz osobowościowe, testy inteligencji oraz testy aparaturowe. Bez wątpienia testów nie trzeba się obawiać. Do ich wypełnienia należy podejść otwarcie. Liczy się szczerość oraz dokładność zaznaczanych odpowiedzi. Natomiast testy aparaturowe zdają się mieć największe znaczenie w wypadku osób planujących pracować jako operator maszyn budowlanych. Dzięki nim ocenić można szybkość reakcji zainteresowanego. Ustalając ją sprawdzamy, czy poddana badaniom osoba będzie w stanie w odpowiednio szybki sposób odpowiadać na dynamicznie pojawiające się w pracy sytuacje. Testy aparaturowe oceniają także zdolność do koncentracji uwagi, widzenia steroskopowego i oceny prędkości obiektów pozostających w ruchu. Wszystko to ma w wypadku operatorów obsługujących maszyny budowlane wielkie znaczenie.

Badania operatorów: kto zajmuje się ich przeprowadzaniem?

Badania psychologiczne operatorów maszyn może przeprowadzić wyłącznie psycholog posiadający uprawnienia psychologa transportu, a do tego niezbędne jest odbycie studiów podyplomowych. Należy wiedzieć, że badanie psychotechniczne musi być co jakiś czas powtarzane. Trzeba tego pilnować, inaczej można stracić prawo do pracy w danym zawodzie. Dbający o przestrzeganie przepisów pracodawca odsunie od pracy osobę, która nie ma aktualnych badań psychotechnicznych.

Siedziba firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]