W tym miejscu znajdziesz więcej szczegółów o energii z odzysku.

Wskutek rozwoju przemysłu nastąpił nagły wzrost popytu na energię potrzebną do napędzania procesów produkcyjnych. Ogromny pobór energii, jak również poczucie jej marnowania na wielu etapach produkcyjnych sprawia, iż firmy szukają nowych rozwiązań, które nie tylko zmniejszą koszty działalności, ale też przyczynią się do zmniejszenia negatywnego ich oddziaływania na otoczenie.

Trigeneracja, energia z odzysku, kogeneracja – o dekarbonizacji przemysłu

Działanie, które dąży do zwiększenia autonomii energetycznej zakładów produkcyjnych za sprawą wdrażanie rozwiązań umożliwiających sprawniejsze wykorzystywanie zasobów energetycznych, m.in. poprzez zwiększenie elektryfikacji oraz redukcję wykorzystania węgla i gazu, to proces nazywany dekarbonizacją przemysłu. Osiągnąć te cele można za pomocą nowoczesnych rozwiązań, takich jak kogeneracja, która polega na generowaniu w ramach pojedynczego procesu technologicznego ciepła i energii elektrycznej, czy trigeneracja, podczas której poza ciepłem i energią w trakcie pojedynczego procesu technologicznego uzyskiwany jest też chłód.

W szeregu sfer przemysłu osiągalne jest również użycie energii z odzysku, czyli tzw. “czystej energii”. To energia, która jest generowana podczas procesów produkcyjnych i która zwykle bywa po prostu uwalniana, i w konsekwencji bezmyślnie trwoniona. Tymczasem odzyskiwanie tego rodzaju energii, a później powtórne jej wykorzystanie przynosi z czasem znaczne oszczędności, a także skutkuje redukcją śladu węglowego, za który odpowiada zakład produkcyjny.

Dekarbonizacja przemysłu – gwarancja rozkwitu przemysłu w przyszłych dziesięcioleciach

W czasie globalnej świadomości negatywnego wpływu działań ludzkości na otoczenie oraz wiedzy, iż gaz i ropa za kilkadziesiąt lat się skończą, dekarbonizacja przemysłu stała się priorytetem dla gospodarki, ponieważ jest zabezpieczeniem jej rozwoju w przyszłych dziesięcioleciach. Ukierunkowanie przemysłu ku korzystaniu z energii odnawialnej i odzyskanej to najlepsza droga do zapewnienia zakładom produkcyjnym niezależności energetycznej. Rzecz jasna, zastosowanie tych rozwiązań ciągnie za sobą spore koszty, lecz w rezultacie korzyści jakie one przynoszą, zupełnie je rekompensują. Oszczędności uzyskane dzięki obniżeniu wydatków ponoszonych na zakup energii już po kilku latach są w stanie zwrócić koszt poniesiony na tę inwestycję. Z kolei zmniejszenie śladu węglowego przemysłu i jego szkodliwego wpływu na otoczenie to już zysk dla wszystkich.

Siedziba firmy:
Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10