Czym jest niedowidzenie (amblyopia)?

Jest jednoocznym (rzadko obuocznym) obniżeniem ostrości wzroku, mimo optymalnej korekcji i przy braku zmian patologicznych w gałce ocznej i drodze wzrokowej.

Jakie są przyczyny niedowidzenia?

Niedowidzenie wywołane zezem

Może rozwinąć się w odchylonym oku u pacjenta zezującego na skutek długotrwałego tłumienia. Wrażenia z oka prowadzącego (nie zezującego) dominują nad wrażeniami pochodzącymi z oka zezującego i to jest przyczyną rozwoju niedowidzenia.

Niedowidzenie wywołane wadą refrakcji

Może powstać na skutek nieskorygowanej różnowzroczności lub astygmatyzmu. Jeśli jedno oko jest bardziej nadwzroczne niż drugie, to nigdy nie zobaczy ostrego obrazu, ponieważ oko z mniejszą wadą potrzebuje mniejszej akomodacji na każdą odległość. Akomodacja oznacza zdolność soczewki ocznej do zmiany jej mocy. W konsekwencji, w bardziej nadwzrocznym oku z ciągłym tłumieniem rozwinie się niedowidzenie, co oznacza, że obraz powstający z tego oka nie dociera w pełni do naszego mózgu.

Powodem niedowidzenia może być nieskorygowany astygmatyzm. U dziecka może powstać niedowidzenie w obu oczach ze względu na brak obcowania z idealnym obrazem siatkówkowym. Ten rodzaj niedowidzenia jest z reguły niewielki, a widzenie ulega poprawie po zastosowaniu szkieł cylindrycznych we wczesnych latach szkolnych.

Niedowidzenie wywołane brakiem bodźców wzrokowych np. zaćma wrodzona, wrodzone opadanie powieki górnej lub zbyt długie zasłanianie oka – mówimy wówczas o „niedowidzeniu z nieużywania”.

Czy laserowa korekcja wzroku likwiduje niedowidzenie?

Laserowa korekcja wzroku ma za zadanie usunąć wadę refrakcji (wadę wzroku), która może być jedną z przyczyn niedowidzenia, natomiast samo niedowidzenie nie zniknie. Aczkolwiek, pacjent osiągający daną ostrość widzenia w najlepszej korekcji po usunięciu wady wzroku, będzie widział tak samo, albo nawet lepiej już bez używania okularów czy soczewek kontaktowych.

Dlaczego pacjent może widzieć lepiej?

Poprawa widzenia głównie dotyczy osób krótkowzrocznych, które w korekcji okularowej uzyskują pomniejszony obraz, co w przypadku laserowej korekcji wzroku jest eliminowane, a obraz staje się rzeczywistej wielkości.

Dlaczego warto zrobić laserową korekcję wzroku nawet przy niedowidzeniu?

Przede wszystkim jest to najlepsza alternatywa, aby pozbyć się okularów czy soczewek kontaktowych. Poza tym, usunięcie wady wzroku powoduje, że oko niedowidzące pozbywa się przyczyny swojego niedowidzenia, dlatego przy odpowiednich ćwiczeniach istnieje szansa na poprawę widzenia. Najbardziej popularnym ćwiczeniem jest zasłanianie oka dominującego „lepszego” i patrzenie okiem niedowidzącym np. podczas oglądania telewizji. Z czasem może pojawić się poprawa widzenia na tym „gorszym” oku, ponieważ mózg z powrotem „nauczy się” postrzegania ostrego obrazu.

Źródło tekstu: https://voigtklinikaoka.pl/2020/05/25/niedowidzenie-a-laserowa-korekcja-wzroku/